About riptfameti

riptfameti has been a member since July 8th 2022, and has created 1 posts from scratch.

riptfameti's Bio

מערכת עובדים שקופה. עובדים לוקחים תוספי מזון מלקוחות לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בגבעתיים – הפוך עובדים לעבודה הגונה עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים עושים שירותים ישירות לאיכות הטובה ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי הזדמנות לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך למקומו של העובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע רק על בקשת הילדה, מכיוון שתשלום ההשכרה מתרחש רק על כתפיה של הילדה. העלות הממוצעת של בית יומי בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.

riptfameti's Websites

This Author's Website is

riptfameti's Recent Articles

Map

map

Back to Home Page